fbpx

Ewa Głązka

Psycholożka, psychoterapeutka (w trakcie certyfikacji) w nurcie behawioralno-poznawczym.

Studia magisterskie w kierunku psychologii klinicznej i zdrowia skończyłam na SWPS w Warszawie. Jestem psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym.
W mojej pracy opieram się na przekonaniu, że psychoterapia to sposób na uczenie się i poznawanie siebie to budowanie nowej świadomości o sobie i swojej drodze życia, a ja mogę temu towarzyszyć.
Pomagam w pokonywaniu kryzysów życiowych związanych ze stratą, żałobą, rozpadem ważnej relacji, rozwodem. W problemach w relacjach jak również w kryzysach emocjonalnych. Pracuję nad przekonaniami oraz z obniżonym poczuciem wartości. Swoją pracę poddaje superwizji.

Pracuję indywidualnie i grupowo, prowadzę terapię grupową osób DDA/DDD, terapie grupowe osób w kryzysach życiowych, grupy terapeutyczne oraz grupy wsparcia dedykowane kobietom.

Leon Sztandke