W trosce o relację...

Terapia par

Terapię prowadzimy wg wytycznych programu
Instytutu Psychologii Zdrowia

Relacje między partnerami, postawy wynikające z ich ról, indywidualnie latami wypracowane przez konkretną parę, są różnorodne, ulegają przeobrażeniom w miarę upływu kolejnych faz życia. Bo np.: jak duży wpływ na relację mają narodziny dzieci, późniejsze ich dorastanie, usamodzielnianie się i wreszcie odejście z domu? Małżonkowie skonfliktowani nierozwiązaną, odmienną wizją pełnienia ról rodzicielskich, nakręceni spiralą wzajemnych pretensji z czasem nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać konfliktów. Konfrontują się z realnym zagrożeniem rozpadu związku

Jeśli chcesz poznać źródło twoich trudności oraz pragniesz trwałej zmiany w twoim życiu nie zwlekaj i już teraz zgłoś się do nas!

To jeden z wielu aspektów, nad którymi pracujemy ze zgłaszającymi się do nas parami. Pracę terapeutyczną opieramy na programie Instytutu Psychologii Zdrowia.

Poniżej zakres terapii i jednocześnie to, czego partnerzy mogą doświadczyć w trakcie sesji:

  • zmiana sposobów myślenia utrudniających wzajemne kontakty i poszukiwanie rozwiązań,
  • rozpoznawanie form komunikowania utrudniających wzajemne kontakty i rozwijanie umiejętności konstruktywnej komunikacji,
  • rozpoznawanie zachowań utrudniających wzajemne kontakty i wprowadzanie zachowań wspierających,
  • rozpoznawanie obecności pozytywnych uczuć i wzajemnych pragnień oraz wygaszanie śladów minionych doświadczeń utrudniających wzajemne kontakty,
  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania wspólnych problemów i konfliktów,
  • w ramach rozwijania i umacniania zasobów: rozumienie partnera i siebie, rozwijanie intymności i opieki, ochrona i umacnianie więzi, radzenie sobie z indywidualnymi różnicami,
  • w ramach rozwiązywania specyficznych problemów, praca nad: wpływem rodziny pochodzenia na relacje małżeńskie i przestrzeń życiową w dorosłym życiu, rozczarowaniem związkiem, obwinianiem w relacji partnerskiej, gniewnym związkiem, agresywnymi zachowaniami, przemocą, zazdrością, zdradą, konfliktami w pełnieniu ról rodzicielskich,
  • rozstanie i rozwód – jak przeżyć rozstanie, odzyskać równowagę emocjonalną i co zrobić, by na nowo zapanować nad własnym życiem.

To ten moment! Zgłoś się do nas i daj sobie pomóc!

Konsultacje

Zapraszamy na konsultację, w trakcie której wspólnie określimy wasze potrzeby, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości.