Leon Sztandke

Leon R. Sztandke

Résumé

Psycholog, seksuolog, terapeuta par, terapeuta uzależnień, mediator rodzinny.

Jestem założycielem Poradni terapeutycznej Rodzina Od Nowa. Ukończyłem studia w zakresie psychologii społecznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Swój warsztat poszerzyłem odbywając szkolenia związane z prowadzeniem terapii w Studium Terapii Par i Małżeństw oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Dodatkowe kwalifikacje zdobyłem w trakcie Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieskiej Linii, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia, szkolenia Socjoterapia dzieci z rodzin alkoholowych oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego uczestnicząc w modułach: Leczenie Zaburzeń seksualnych, Zaburzenia seksualne u mężczyzn, Zaburzenia seksualne u kobiet, Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia związane z rozwojem i orientacją seksualną, Seksuologia sądowa oraz Nowe zjawiska w seksuologii.
Szkoliłem się także w zakresie mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji.

Prowadzę terapię par i małżeństw. Pracuję z osobami zmagającymi się z uzależnieniem – uzależnionymi oraz współuzależnionymi. Zajmuję się psychoterapią osób z syndromem DDA i DDD. Pomagam osobom doświadczającym zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości. Wspomagam rozwój osobisty.

Wybierz dostępny termin i zarezerwuj wizytę

[tb-calendar slot_style=”0″ nofilter=”yes” notimezone=”yes” booking=”konsultacja-sesja”]

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach