Trening umiejętności społecznych grupa młodzieży 15-18 lat, poniedziałek, godz. 16:00

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Trening umiejętności społecznych grupa młodzieży 15-18 lat, poniedziałek, godz. 16:00

Trening Umiejętności Społecznych realizowany jest w trakcie 4 miesięcy (grupa do 12 osób).

Każda sesja trwa 120 minut, odbywa się 1 raz w tygodniu, w poniedziałki, w godz. 16:00-18:00.

Koszt jednego spotkania to 150 zł.

Zarezerwuj termin konsultacji

Przed przystąpieniem do grupy TUS zapraszamy na obowiązkową konsultację młodzież wraz z rodzicem.
Wspólnie określimy potrzeby, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości.
Konsultacje odbywają się on-line (platforma ZOOM) lub stacjonarnie, w siedzibie Centrum terapii Rodzina od Nowa. Koszt konsultacji – 200 zł.

Być może czytasz ten wpis, bo szukasz miejsca, w którym będzie można nauczyć się jak:

✔️ mówić NIE – odmawiać oraz akceptować czyjeś NIE,
✔️ inicjować rozmowy, włączać się i podtrzymywać rozmowy,
✔️ wyrażać krytykę i reagować na krytykę,
✔️ radzić sobie z emocjami i uczuciami – rozpoznawać emocje i odpowiednio je wyrażać,
✔️ zawierać i podtrzymywać znajomości,
✔️ aktywnie słuchać,
✔️ zadawać pytania,
✔️ dyskutować,
✔️ prosić o pomoc i pomagać innym,
✔️ mówić i przyjmować komplementy…

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych TUS (ang. Social Skills Training SST) to zindywidualizowany program uczenia się nowych umiejętności interpersonalnych. Jest to metoda o udowodnionej naukowo skuteczności, stosowana między innymi w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Trening umiejętności społecznych TUS obejmuje 10 podstawowych umiejętności społecznych:

* Mówienie NIE – odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE.

* Inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie rozmowy.

* Wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę.

* Radzenie sobie z emocjami i uczuciami – rozpoznawanie emocji i odpowiednie ich wyrażanie.

* Zawieranie i podtrzymywanie znajomości.

* Aktywne słuchanie.

* Zadawanie pytań.

* Dyskutowanie.

* Proszenie o pomoc i pomaganie innym.

* Mówienie i przyjmowanie komplementów.

Co robimy w trakcie sesji TUS:

Trening umiejętności społecznych TUS to miejsce bezpiecznego nawiązywania relacji i uczenia się rozwiązywania konfliktów. Podczas treningu będziesz mieć możliwość rozwinięcia zachowań akceptowalnych społecznie i nauczyć się regulacji emocjonalnej.
Nabyte umiejętności pomogą Ci w rozumieniu relacji społecznych i w rozwiązywaniu codziennych problemów. To możliwość wzbogacenia katalogu swoich zachowań tak, aby móc czerpać więcej satysfakcji z codziennego życia, pełniąc społeczne role dziecka, rodzeństwa, ucznia, rówieśnika itp.

Konflikty w rodzinie, problemy w relacjach koleżeńskich, cały wachlarz często skrajnych i intensywnych emocji, wpisane są w codzienność każdego nastolatka. Wiele z doświadczanych trudności wynika z oczywistych kwestii, takich jak różnice indywidualne członków rodziny, grupy rówieśniczej, ich różnych potrzeb czy zainteresowań. Inne mają związek z kryzysami związanymi z przechodzonym etapem rozwojowym nastolatków. Wielu nastolatków wykazuje deficyty w kompetencjach społeczno-emocjonalnych będące następstwem funkcjonowania w rzeczywistości epidemiologicznych ograniczeń czy sytuacji społeczno-politycznej związanej z wojną na Ukrainie.

Prowadzone przez naszych trenerów zajęcia dedykowane są młodzieży w wieku 15-18 lat, wykazującej trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie: z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i emocji, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (znanym jako adhd). Osobom nieśmiałym, z zaburzeniami lękowymi, fobiami szkolnymi.
Zapraszamy!

Grupę TUS młodzieży będzie prowadzić:

Leon Sztandke

Agata Jóźwiak

Certyfikowana trener umiejętności psychospołecznych.
Więcej informacji znajdziesz, klikając w ten link.

Zarezerwuj termin konsultacji

Przed przystąpieniem do grupy TUS zapraszamy na obowiązkową konsultację młodzież wraz z rodzicem.
Wspólnie określimy potrzeby, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości.
Konsultacje odbywają się on-line (platforma ZOOM) lub stacjonarnie, w siedzibie Centrum terapii Rodzina od Nowa. Koszt konsultacji – 200 zł.