fbpx

Terapia DDD Warszawa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, przygotowaliśmy poradnik, który kierujemy dla osób chcących wziąć udział w terapii DDD. Sprawdź, jak wygląda terapia DDD w Warszawie. Zobacz dla jakich pacjentów jest polecana!

Terapia DDD – co to jest?

Terapia DDD (Dorosłe Dzieci z Dysfunkcyjnych Rodzin) jest podobna do terapii DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), ale ma szersze zastosowanie. Skierowana jest do osób dorosłych, które wychowały się w rodzinach, gdzie występowały różne formy dysfunkcji, niekoniecznie związane z alkoholizmem. Obejmuje to rodziny, w których występowały takie problemy jak nadużywanie substancji, przemoc domowa, choroby psychiczne, emocjonalne zaniedbanie, czy inne formy toksycznych zachowań. Terapia ta koncentruje się na rozwiązywaniu problemów wynikających z tego doświadczenia, takich jak:

 • Przetwarzanie traumy i przeszłych doświadczeń: Pomoc w zrozumieniu i przetwarzaniu trudnych doświadczeń z dzieciństwa, w tym nadużycia emocjonalnego, fizycznego lub seksualnego.
 • Rozwój zdrowych umiejętności relacyjnych: Praca nad budowaniem i utrzymaniem zdrowych relacji, które mogły być zakłócone przez wzorce wyniesione z dysfunkcyjnego domu.
 • Zarządzanie emocjami: Pomoc w identyfikacji, zrozumieniu i radzeniu sobie z emocjami, które mogą być tłumione lub źle zarządzane z powodu doświadczeń z dzieciństwa.
 • Poprawa samooceny i samoakceptacji: Wiele osób z dysfunkcyjnych rodzin boryka się z niską samooceną. Terapia pomaga w budowaniu lepszego obrazu siebie i większej samoakceptacji.
 • Ustalanie i przestrzeganie granic: Nauka ustalania zdrowych granic osobistych i zawodowych, które są często niewystarczające w dysfunkcyjnych rodzinach.
 • Rozwój osobisty: Skupienie się na osobistym rozwoju, w tym na identyfikacji i realizacji własnych celów i potrzeb.
 • Rozwiązywanie wzorców kompulsywnych: Praca nad rozpoznaniem i zmianą kompulsywnych zachowań, takich jak nadużywanie substancji, nadmierne jedzenie, hazard czy inne formy ucieczki.
 • Zwiększanie świadomości siebie: Pomoc w lepszym zrozumieniu siebie, w tym własnych przekonań, wartości i sposobów reagowania na stres.
 • Radzenie sobie z lękiem i depresją: Praca nad problemami psychicznymi, takimi jak lęk i depresja, które często są skutkami dorastania w dysfunkcyjnym środowisku.
 • Praca nad poczuciem winy i wstydu: Pomoc w przezwyciężaniu uczuć winy i wstydu, które mogą być związane z rodzinnym tłem.

Terapia DDD jest często prowadzona w formie indywidualnej, ale może też obejmować terapię grupową, gdzie uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się wspierać. Ważnym elementem jest praca nad rozumieniem i przetwarzaniem doświadczeń z dzieciństwa oraz ich wpływu na dorosłe życie.

DDD — Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

Z kolei termin DDD dotyczy Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych i określa osoby, które wychowywały się w rodzinie borykającej się z problemem alkoholowym, ale nie tylko. Do tej grupy osób zalicza się również pokrzywdzonych, których rodzice używali przemocy psychicznej oraz fizycznej.

Jak zatem wygląda terapia grupowa DDD?

Grupa ma charakter zamknięty, tzn. jej uczestnicy od momentu rozpoczęcia terapii tworzą jedno, niezmienne grono. W skład grupy wchodzą terapeuta (często pracującego w parze z drugim specjalistą, w tzw. koterapii) oraz maksymalnie kilkunastu członków grupy. Sesje mają z góry określony limit czasu trwania i stałą liczbę spotkań. W związku ze zorganizowaną strukturą terapii i pracą zorientowaną na proces, ważne jest przestrzeganie obecności na wszystkich spotkaniach.

Program terapii składa się z kluczowych punktów, zapewniających uczestnikom szereg korzyści. Po pierwsze są to elementy psychoedukacji, wsparcia społecznego, interwencje zmniejszające poczucie izolacji, wstydu, dające doświadczenie przynależności do grupy. Po drugie uczestnicy otrzymują nowe, korektywne informacje zwrotne. Ponadto doświadczają polepszenia mechanizmów działania, radzenia sobie, podejmowania decyzji. Na koniec także poprawy samopoczucia, regulacji emocji, tolerancji na stres i łagodzenia lęku.

Pierwsze spotkanie to wyjaśnienie reguł grupy, jej struktury i podejmowanych w trakcie terapii tematów.

 • Na początek – przedstawienie sobie jej członków, umożliwienie im dzielenia się powodami przystąpienia i oczekiwań wobec grupy.
 • Następnie –  wspólne ustalenie zasad grupy, dotyczących prywatności, szacunku, reguł związanych z komunikacją (sporów, udzielania porad), regularną obecnością oraz przenoszeniem relacji poza grupę.
 • Na koniec – Ostatnie 10 minut przeznaczone jest na pierwsze dzielenie się informacjami zwrotnymi dotyczącymi doświadczonego przez uczestników procesu grupowego.

Kolejne spotkania przebiegają wg podobnego scenariusza, rozpoczynając się „rundką”. To moment, kiedy uczestnicy dzielą się aktualnymi doświadczeniami, sytuacjami, które wyzwoliły w nich trudne lub znaczące dla nich zachowania, otrzymując wsparcie grupy, o ile będzie to konieczne.

Po „rundce” następuje część psychoedukacyjna. Na tym etapie realizowany jest przewodni temat spotkania (np. praca nad rolami rodzinnymi, współuzależnieniem, stawianiem granic, czarno-białym myśleniem, praca z wewnętrznym dzieckiem).

Ostatnia część sesji to możliwość podzielenia się przez uczestników informacjami zwrotnymi dotyczącymi ich doświadczeń z dobiegającego końca spotkania.

Zalety terapii DDD

Terapia DDD (Dorosłe Dzieci z Dysfunkcyjnych Rodzin) oferuje wiele zalet dla osób, które dorastały w trudnych środowiskach rodzinnych. Oto kilka kluczowych korzyści:

 • Zrozumienie wpływu rodzinnego środowiska
 • Przetwarzanie traumy
 • Rozwój zdrowych relacji
 • Poprawa samooceny i samoakceptacji
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych
 • Ustalanie zdrowych granic
 • Zarządzanie emocjami
 • Zmniejszenie problemów psychologicznych
 • Rozwój osobisty
 • Wsparcie i zrozumienie

Psychoterapia grupowa DDD w Warszawie

Program terapii DDD na terenie Warszawy składa się z profesjonalnej psychoedukacji, wsparcia społecznego, interwencji zmniejszającej poczucie izolacji, wyeliminowanie wstydu. To wszystko daje doświadczenie przynależności do grupy. 

Korzystanie z terapii DDD może prowadzić do głębokiej transformacji osobistej i poprawy jakości życia.

Potrzebujesz skorzystać z naszej pomocy? Skontaktuj się z nami! W przyjaznej, spokojnej atmosferze i bezpiecznym, pełnym akceptacji środowisku, pomożemy Ci odnaleźć spokój oraz wyeliminować Twoje problemy, które utrudniają Ci życie!

Pozbądź się cienia przeszłości – dołącz do grupy terapeutycznej dla DDD!

 • Masz problem z nawiązywaniem i utrzymaniem zdrowych relacji, zarówno osobistych, jak i zawodowych?
 • Boryka się z niską samooceną i poczuciem własnej wartości?
 • Odczuwasz trudności w identyfikacji, wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami?
 • Czujesz poczucie winy i wstydu?
 • Radzisz sobie z bólem emocjonalnym rozwijając kompulsywne zachowania i uzależnienia?
 • Masz trudności w ustanawianiu i przestrzeganiu zdrowych granic w różnych aspektach życia?
 • Miewasz lęk przed porzuceniem?
 • Masz problemy z zaufaniem?
 • Wypierasz lub negujesz negatywne doświadczenia z przeszłości?
 • Wykazujesz autodestrukcyjne zachowania?

Zapraszam Cię do udziału w grupie terapeutycznej dla DDD

Udział w grupie terapeutycznej dla osób DDD pozwoli Ci wyjść z błędnego koła, w którym lęk łączy się ze wstydem, napięciem i złością, gdzie poczucie winy obezwładnia działanie.

W przyjaznej, spokojnej atmosferze, bezpiecznym i pełnym zrozumienia oraz akceptacji środowisku, pomożemy Ci zająć się wszystkim tym, co utrudnia Ci funkcjonowanie życiu.

Leon Sztandke

Sprawdź nasze najbliższe wydarzenia!