fbpx

Terapia DDA Warszawa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, przygotowaliśmy poradnik, który kierujemy dla osób chcących wziąć udział w terapii DDA. Sprawdź, jak wygląda terapia DDA w Warszawie. Zobacz dla jakich pacjentów jest polecana!

Terapia DDA – co to jest?

Terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to specjalistyczna forma wsparcia psychologicznego skierowana do osób dorosłych, które w dzieciństwie doświadczyły negatywnych skutków życia w rodzinie, gdzie jeden lub oboje rodziców mieli problem z alkoholizmem. Terapia ta koncentruje się na rozwiązywaniu problemów wynikających z tego doświadczenia, takich jak:

 • Niska samoocena: Wiele osób wychowanych w rodzinach alkoholików boryka się z problemami związanymi z niską samooceną i brakiem poczucia własnej wartości.
 • Trudności w relacjach: Dorosłe Dzieci Alkoholików mogą mieć problemy z budowaniem i utrzymaniem zdrowych relacji interpersonalnych.
 • Problemy emocjonalne: Osoby te często doświadczają różnorodnych problemów emocjonalnych, takich jak lęk, depresja czy problemy z regulacją emocji.
 • Wzorce zachowań: Terapia DDA pomaga rozpoznać i zmienić negatywne wzorce zachowań, które mogły zostać przejęte z rodzinnego domu.
 • Rozwój osobisty: Terapia ta często koncentruje się na rozwoju osobistym, w tym na budowaniu zdrowej samooceny i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Terapia DDA jest często prowadzona w formie indywidualnej, ale może też obejmować terapię grupową, gdzie uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się wspierać. Ważnym elementem jest praca nad rozumieniem i przetwarzaniem doświadczeń z dzieciństwa oraz ich wpływu na dorosłe życie.

DDA — Dorosłe Dzieci Alkoholików

Pojęcie DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików jest to syndrom osobowości, które kreuje się w dziecku wychowującym się w rodzinie, gdzie przynajmniej jeden z rodziców miał problem alkoholowy. Terapia DDA jest najczęściej wykorzystywana z uwagi na fakt, że większość rodzin dysfunkcyjnych w Polsce cierpi na problemy z nadużywaniem alkoholu.

Jak zatem wygląda terapia grupowa DDA?

Grupa ma charakter zamknięty, tzn. jej uczestnicy od momentu rozpoczęcia terapii tworzą jedno, niezmienne grono. W skład grupy wchodzą terapeuta (często pracującego w parze z drugim specjalistą, w tzw. koterapii) oraz maksymalnie kilkunastu członków grupy. Sesje mają z góry określony limit czasu trwania i stałą liczbę spotkań. W związku ze zorganizowaną strukturą terapii i pracą zorientowaną na proces, ważne jest przestrzeganie obecności na wszystkich spotkaniach.

Program terapii składa się z kluczowych punktów, zapewniających uczestnikom szereg korzyści. Po pierwsze są to elementy psychoedukacji, wsparcia społecznego, interwencje zmniejszające poczucie izolacji, wstydu, dające doświadczenie przynależności do grupy. Po drugie uczestnicy otrzymują nowe, korektywne informacje zwrotne. Ponadto doświadczają polepszenia mechanizmów działania, radzenia sobie, podejmowania decyzji. Na koniec także poprawy samopoczucia, regulacji emocji, tolerancji na stres i łagodzenia lęku.

Pierwsze spotkanie to wyjaśnienie reguł grupy, jej struktury i podejmowanych w trakcie terapii tematów.

 • Na początek – przedstawienie sobie jej członków, umożliwienie im dzielenia się powodami przystąpienia i oczekiwań wobec grupy.
 • Następnie –  wspólne ustalenie zasad grupy, dotyczących prywatności, szacunku, reguł związanych z komunikacją (sporów, udzielania porad), regularną obecnością oraz przenoszeniem relacji poza grupę.
 • Na koniec – Ostatnie 10 minut przeznaczone jest na pierwsze dzielenie się informacjami zwrotnymi dotyczącymi doświadczonego przez uczestników procesu grupowego.

Kolejne spotkania przebiegają wg podobnego scenariusza, rozpoczynając się „rundką”. To moment, kiedy uczestnicy dzielą się aktualnymi doświadczeniami, sytuacjami, które wyzwoliły w nich trudne lub znaczące dla nich zachowania, otrzymując wsparcie grupy, o ile będzie to konieczne.

Po „rundce” następuje część psychoedukacyjna. Na tym etapie realizowany jest przewodni temat spotkania (np. praca nad rolami rodzinnymi, współuzależnieniem, stawianiem granic, czarno-białym myśleniem, praca z wewnętrznym dzieckiem).

Ostatnia część sesji to możliwość podzielenia się przez uczestników informacjami zwrotnymi dotyczącymi ich doświadczeń z dobiegającego końca spotkania.

Zalety terapii DDA

Uczestnicy dzięki terapii otrzymują wsparcie i przestrzeń do wymieniania się swoimi doświadczeniami. Efektem terapii jest zrozumienie swojego wycofania i izolacji oraz nabranie pewności siebie. Po serii zajęć u większości pacjentów zachodzi:

 • Zrozumienie wpływu przeszłości na obecne życie
 • Rozwijanie zdrowych umiejętności relacyjnych
 • Poprawa samooceny i samoakceptacji
 • Praca nad problemami emocjonalnymi
 • Wsparcie i zrozumienie
 • Nauka radzenia sobie ze stresem
 • Rozwój osobisty
 • Zmiana negatywnych wzorców
 • Zwiększenie świadomości i empatii

Psychoterapia grupowa DDA w Warszawie

Program terapii DDA na terenie Warszawy składa się z profesjonalnej psychoedukacji, wsparcia społecznego, interwencji zmniejszającej poczucie izolacji, wyeliminowanie wstydu. To wszystko daje doświadczenie przynależności do grupy. 

Korzystanie z terapii DDA może prowadzić do głębokiej transformacji osobistej i poprawy jakości życia.

Potrzebujesz skorzystać z naszej pomocy? Skontaktuj się z nami! W przyjaznej, spokojnej atmosferze i bezpiecznym, pełnym akceptacji środowisku, pomożemy Ci odnaleźć spokój oraz wyeliminować Twoje problemy, które utrudniają Ci życie!

Pozbądź się cienia przeszłości – dołącz do grupy terapeutycznej dla DDA!

 • Zmagasz się z  niską samoocenę?
 • Budowanie zdrowych relacji sprawia Ci trudność?
 • Masz trudność z wyrażaniem swoich emocji?
 • Odczuwasz lęk lub inne zaburzenia nastroju?
 • Trudno Ci ustalić i utrzymywać zdrowe granice w relacjach osobistych i zawodowych?
 • Często przejmują na siebie odpowiedzialność za innych?
 • Nie radzisz sobie ze stresem i napięciem?
 • Masz problemy z zaufaniem?

Zapraszam Cię do udziału w grupie terapeutycznej dla DDA

Udział w grupie terapeutycznej dla osób DDA pozwoli Ci wyjść z błędnego koła, w którym lęk łączy się ze wstydem, napięciem i złością, gdzie poczucie winy obezwładnia działanie.

W przyjaznej, spokojnej atmosferze, bezpiecznym i pełnym zrozumienia oraz akceptacji środowisku, pomożemy Ci zająć się wszystkim tym, co utrudnia Ci funkcjonowanie życiu.

Leon Sztandke