fbpx

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Intensywny Trening Umiejętności Społecznych realizowany jest w trakcie 16 sesji grupowych, sesje 2x w tygodniu (grupa do 12 osób).

Każda sesja trwa 105 minut, odbywa się 2 razy w tygodniu, we środy, w godz. 19:15-21:15 oraz w piątki, w godz. 17:00-19:00.
Rozpoczęcie tej edycji TUS we środę, 5 czerwca, zakończenie w piątek, 26 lipca.

Koszt jednego spotkania to 75 zł. Płatności za zajęcia w cyklach miesięcznych, 2 x 600 zł.

Zarezerwuj termin konsultacji

Przed przystąpieniem do grupy TUS zapraszamy na obowiązkową konsultację.
Wspólnie określimy twoje potrzeby, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości.
Koszt konsultacji – 200 zł.

Leon Sztandke

Dlaczego umiejętności społeczne są takie ważne?

Ludzie są istotami społecznymi, rozwijają się dzięki kontaktom z innymi — co do tego stwierdzenia chyba nikt z nas nie ma wątpliwości. Społeczna izolacja spowodowana pandemicznym zagrożeniem zrujnowała wiele międzyludzkich relacji, forma komunikacji, ilość i sposób interakcji społecznych uległy gwałtownemu zubożeniu, co doprowadziło do powszechnego obniżenia nastroju osób, ich większej drażliwości, braku energii do działania, wycofania społecznego i zalewu depresji.

Na szczęście psychologia ma w zanadrzu wiele metod, które skutecznie wspierają rozwój kompetencji społecznych, nawet tych sukcesywnie wytracanych w czasie lockdown’u.

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

Jedną z takich technik jest Trening Umiejętności Społecznych, czyli forma wspierania kompetencji społecznych, która pomaga ludziom wzbogacić katalog swoich zachowań tak, aby mogli czerpać więcej satysfakcji z codziennego życia, pełniąc swoje społeczne role małżonka, rodzica, pracownika itp.
TUS wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej wzbogaconej o ćwiczenia związane z modelowaniem prawidłowego zachowania oraz odgrywanie scenek. Kolejne sesje są bezpieczną przestrzenią do przetestowania i omówienia różnych sposobów reagowania, co wspiera ich generalizowanie i wykorzystywanie poza salą terapeutyczną.
TUS jest sprawdzoną i rekomendowaną techniką budowania umiejętności społecznych zarówno u dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Czym są umiejętności społeczne?

To zachowania, werbalne i niewerbalne, których używamy, aby skutecznie komunikować się z innymi ludźmi. Umiejętności społeczne zależą od kultury, przekonań i postaw, zmieniają się i rozwijają przez całe nasze życie.
Kilka przykładów umiejętności społecznych:

 • kontakt wzrokowy z innymi podczas rozmowy;
 • uśmiech na powitanie;
 • używanie adekwatnego do rozmowy tonu i poziomu głosu;
 • swobodne wyrażanie opinii;
 • stawianie granic;
 • dostrzeganie, jak czują się inni i okazywanie empatii;
 • odpowiednie do sytuacji reakcje emocjonalne (np. śmiech, gdy ktoś mówi coś zabawnego lub płacz, gdy dzieje się coś smutnego)…

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich umiejętności społecznych, jest tylko przykładem kilku podstawowych kompetencji. Dla niektórych osób nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów towarzyskich nie jest takie łatwe. TUS znalazł zastosowanie szczególnie w budowaniu prawidłowych kompetencji społecznych u osób z trudnościami, takimi jak: wycofanie społeczne, niska samoocena, trudności w nawiązywaniu relacji.

Zastosowanie Treningu Umiejętności Społecznych dla dorosłych

Być może czytasz ten wpis, bo szukasz miejsca, w którym będzie można nauczyć się jak:

 • nawiązywać i utrzymywać relacje;
 • radzić sobie z trudnymi dla Ciebie emocjami, np. złością, adekwatnie je okazywać;
 • rozwiązywać konflikty bez zerwania przy okazji kontaktu z osobą skonfliktowaną;
 • odważnie wypowiedzieć odmienną opinię na dany temat podczas spotkania ze znajomymi albo, co gorsza, spotkania z zarządem w pracy;
 • zakomunikować, że nie chcesz kontynuować nowo nawiązanej relacji…

Trening Umiejętności Społecznych wykorzystuje proces uczenia się, modelowania, odgrywania ról oraz generalizacji. Pomaga ludziom w każdym wieku w wypracowaniu strategii radzenia sobie z codziennymi sytuacjami oraz nazywania, rozumienia i regulowania emocji.

Jeżeli uważasz, że doświadczasz wymienionych powyżej lub podobnych trudności, że już najwyższy czas, aby zacząć prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie prywatne (związki, dobre relacje rodzinne, trwałe przyjaźnie), jak również bardziej zadowalające życie zawodowe (umiejętność rozwiązywania konfliktów, tolerancja odmienności, elastyczność, asertywność), to skontaktuj się z nami!

Umów się na konsultację, dołącz do grupy Treningu Umiejętności Społecznych i rozpocznij program poprawy komfortu Twojego życia!

Sprawdź nasze najbliższe wydarzenia!