fbpx

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Dla kogo jest Trening Umiejętności Społecznych?

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych

Trening Umiejętności Społecznych realizowany jest w trakcie 12 sesji grupowych (grupa do 12 osób).

Każda sesja trwa 105 minut, odbywa się 1 raz w tygodniu.

Koszt jednego spotkania to 150 zł.

Zarezerwuj termin konsultacji

Przed przystąpieniem do grupy TUS zapraszamy na obowiązkową konsultację. Wspólnie określimy twoje potrzeby, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości. Koszt konsultacji – 200 zł.

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych?

Trening Umiejętności Społecznych TUS (ang. Social Skills Training SST) to zindywidualizowany program uczenia się nowych umiejętności interpersonalnych. Jest to metoda o udowodnionej naukowo skuteczności, stosowana między innymi w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Trening umiejętności społecznych TUS obejmuje 10 podstawowych umiejętności społecznych:

 • Mówienie NIE – odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE.
 • Inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie rozmowy.
 • Wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę.
 • Radzenie sobie z emocjami i uczuciami – rozpoznawanie emocji i odpowiednie ich wyrażanie.
 • Zawieranie i podtrzymywanie znajomości.
 • Aktywne słuchanie.
 • Zadawanie pytań.
 • Dyskutowanie.
 • Proszenie o pomoc i pomaganie innym.
 • Mówienie i przyjmowanie komplementów.

Co robimy w trakcie sesji TUS?

Trening umiejętności społecznych TUS to miejsce bezpiecznego nawiązywania relacji i uczenia się rozwiązywania konfliktów. Podczas treningu będziesz mieć możliwość rozwinięcia zachowań akceptowalnych społecznie i nauczyć się regulacji emocjonalnej.
Nabyte umiejętności pomogą Ci w rozumieniu relacji społecznych i w rozwiązywaniu codziennych problemów. To możliwość wzbogacenia katalogu swoich zachowań tak, aby móc czerpać więcej satysfakcji z codziennego życia, pełniąc społeczne role małżonka, rodzica, pracownika itp..

Zgłoś się do nas już dziś!

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 8-10 lat

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 8-10 lat realizowany jest w trakcie 3 miesięcy (grupa do 8 osób).

Każda sesja trwa 2 godziny, odbywa się 1 raz w tygodniu.

Koszt jednego spotkania to 150 zł.

Zarezerwuj termin konsultacji

Przed przystąpieniem do grupy TUS zapraszamy na obowiązkową konsultację młodzież wraz z rodzicem.
Wspólnie określimy potrzeby, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości. Konsultacje odbywają się on-line (platforma ZOOM) lub stacjonarnie, w siedzibie Centrum terapii Rodzina od Nowa. Koszt konsultacji – 200 zł.

Konflikty w rodzinie, problemy w relacjach koleżeńskich, cały wachlarz często skrajnych i intensywnych emocji, wpisane są w codzienność każdego nastolatka. Wiele z doświadczanych trudności wynika z oczywistych kwestii, takich jak różnice indywidualne członków rodziny, grupy rówieśniczej, ich różnych potrzeb czy zainteresowań. Inne mają związek z kryzysami związanymi z przechodzonym etapem rozwojowym nastolatków. Wielu nastolatków wykazuje deficyty w kompetencjach społeczno-emocjonalnych będące następstwem funkcjonowania w rzeczywistości epidemiologicznych ograniczeń czy sytuacji społeczno-politycznej związanej z wojną na Ukrainie.

Prowadzone przez naszych trenerów zajęcia dedykowane są młodszym dzieciom w wieku 8-10 lat, wykazującym trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie: z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i emocji, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (znanym jako adhd). Dzieciom nieśmiałym, z zaburzeniami lękowymi, fobiami szkolnymi.

Zajęcia adresowane są do młodszych dzieci, które mierzą się z:

 • trudnościami w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji;
 • ze społecznym lękiem i fobią szkolną;
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • napadami złości;
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (znanym jako adhd);
 • nieśmiałością i poczuciem niedopasowania do grupy.

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych?

Trening Umiejętności Społecznych TUS (ang. Social Skills Training SST) to zindywidualizowany program uczenia się nowych umiejętności interpersonalnych. Jest to metoda o udowodnionej naukowo skuteczności, stosowana między innymi w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Trening umiejętności społecznych TUS obejmuje 10 podstawowych umiejętności społecznych:

 • Mówienie NIE – odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE.
 • Inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie rozmowy.
 • Wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę.
 • Radzenie sobie z emocjami i uczuciami – rozpoznawanie emocji i odpowiednie ich wyrażanie.
 • Zawieranie i podtrzymywanie znajomości.
 • Aktywne słuchanie.
 • Zadawanie pytań.
 • Dyskutowanie.
 • Proszenie o pomoc i pomaganie innym.
 • Mówienie i przyjmowanie komplementów.

Co robimy w trakcie sesji TUS?

Jest to praca przez zabawę, rozmowę, odgrywanie scenek, omawianie trudności i obserwację. Trening odbywa się w
atmosferze pełnej uśmiechu, zabawy, życzliwości, uważności na człowieka i radości z bycia wśród innych ludzi.

Zgłoś się do nas już dziś!

Trening umiejętności społecznych dla młodzieży w wieku 12-14 lat (z elementami SELF-REG)

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 8-10 lat realizowany jest w trakcie 3 miesięcy (grupa do 8 osób).

Każda sesja trwa 1 godzinę i 45 minut, odbywa się 1 raz w tygodniu.

Koszt jednego spotkania to 150 zł.

Zarezerwuj termin konsultacji

Przed przystąpieniem do grupy TUS zapraszamy na obowiązkową konsultację młodzież wraz z rodzicem.
Wspólnie określimy potrzeby, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości. Konsultacje odbywają się on-line (platforma ZOOM) lub stacjonarnie, w siedzibie Centrum terapii Rodzina od Nowa. Koszt konsultacji – 200 zł.

Konflikty w rodzinie, problemy w relacjach koleżeńskich, cały wachlarz często skrajnych i intensywnych emocji, wpisane są w codzienność każdego nastolatka. Wiele z doświadczanych trudności wynika z oczywistych kwestii, takich jak różnice indywidualne członków rodziny, grupy rówieśniczej, ich różnych potrzeb czy zainteresowań. Inne mają związek z kryzysami związanymi z przechodzonym etapem rozwojowym nastolatków. Wielu nastolatków wykazuje deficyty w kompetencjach społeczno-emocjonalnych będące następstwem funkcjonowania w rzeczywistości epidemiologicznych ograniczeń czy sytuacji społeczno-politycznej związanej z wojną na Ukrainie.

Prowadzone przez naszych trenerów zajęcia dedykowane są młodzieży w wieku 12-14 lat, wykazującej trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie: z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i emocji, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (znanym jako adhd). Osobom nieśmiałym, z zaburzeniami lękowymi, fobiami szkolnymi.

Zajęcia adresowane są do młodszych nastolatków, które rozpoznają w sobie pierwsze zmiany związane z wchodzeniem w okres dojrzewania. Zapraszamy Młodych, którzy mierzą się z:

 • trudnościami w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji;
 • ze społecznym lękiem i fobią szkolną;zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • napadami złości;
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (znanym jako adhd);
 • nieśmiałością i poczuciem niedopasowania do grupy.

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych?

Trening Umiejętności Społecznych TUS (ang. Social Skills Training SST) to zindywidualizowany program uczenia się nowych umiejętności interpersonalnych. Jest to metoda o udowodnionej naukowo skuteczności, stosowana między innymi w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Trening umiejętności społecznych TUS obejmuje 10 podstawowych umiejętności społecznych:

 • Mówienie NIE – odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE.
 • Inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie rozmowy.
 • Wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę.
 • Radzenie sobie z emocjami i uczuciami – rozpoznawanie emocji i odpowiednie ich wyrażanie.
 • Zawieranie i podtrzymywanie znajomości.
 • Aktywne słuchanie.
 • Zadawanie pytań.
 • Dyskutowanie.
 • Proszenie o pomoc i pomaganie innym.
 • Mówienie i przyjmowanie komplementów.

Co robimy w trakcie sesji TUS?

Sesje obejmują m.in. ćwiczenia z samoregulacji emocjonalnej. W ramach zajęć młodzież będzie ćwiczyć:

 • odczytywanie sygnałów z ciała;
 • nazywanie, rozpoznawanie emocji i komunikatów niewerbalnych;
 • samoregulację napięcia w sytuacjach społecznej presji – poprzez kontakt z własnym ciałem.

Treningi będą wykorzystywać m.in.:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • trening uważności,
 • trening autogenny Schulza,
 • podstawowe bazowe wykorzystywane w metodzie Somatic Experiencing

Zgłoś się do nas już dziś!

Trening umiejętności społecznych dla młodzieży w wieku 15-18 lat

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 8-10 lat realizowany jest w trakcie 4 miesięcy (grupa do 12 osób).

Każda sesja trwa 2 godziny, odbywa się 1 raz w tygodniu.

Koszt jednego spotkania to 150 zł.

Zarezerwuj termin konsultacji

Przed przystąpieniem do grupy TUS zapraszamy na obowiązkową konsultację młodzież wraz z rodzicem.
Wspólnie określimy potrzeby, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości. Konsultacje odbywają się on-line (platforma ZOOM) lub stacjonarnie, w siedzibie Centrum terapii Rodzina od Nowa. Koszt konsultacji – 200 zł.

Konflikty w rodzinie, problemy w relacjach koleżeńskich, cały wachlarz często skrajnych i intensywnych emocji, wpisane są w codzienność każdego nastolatka. Wiele z doświadczanych trudności wynika z oczywistych kwestii, takich jak różnice indywidualne członków rodziny, grupy rówieśniczej, ich różnych potrzeb czy zainteresowań. Inne mają związek z kryzysami związanymi z przechodzonym etapem rozwojowym nastolatków. Wielu nastolatków wykazuje deficyty w kompetencjach społeczno-emocjonalnych będące następstwem funkcjonowania w rzeczywistości epidemiologicznych ograniczeń czy sytuacji społeczno-politycznej związanej z wojną na Ukrainie.

Prowadzone przez naszych trenerów zajęcia dedykowane są młodzieży w wieku 15-18 lat, wykazującej trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie: z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i emocji, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (znanym jako adhd). Osobom nieśmiałym, z zaburzeniami lękowymi, fobiami szkolnymi.

Być może czytasz ten wpis, bo szukasz miejsca, w którym będzie można nauczyć się jak:

 • mówić NIE – odmawiać oraz akceptować czyjeś NIE,
 • inicjować rozmowy, włączać się i podtrzymywać rozmowy,
 • wyrażać krytykę i reagować na krytykę,
 • radzić sobie z emocjami i uczuciami – rozpoznawać emocje i odpowiednio je wyrażać,
 • zawierać i podtrzymywać znajomości,
 • aktywnie słuchać,
 • zadawać pytania,
 • dyskutować,
 • prosić o pomoc i pomagać innym,
 • mówić i przyjmować komplementy…

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych?

Trening Umiejętności Społecznych TUS (ang. Social Skills Training SST) to zindywidualizowany program uczenia się nowych umiejętności interpersonalnych. Jest to metoda o udowodnionej naukowo skuteczności, stosowana między innymi w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Trening umiejętności społecznych TUS obejmuje 10 podstawowych umiejętności społecznych:

 • Mówienie NIE – odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE.
 • Inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie rozmowy.
 • Wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę.
 • Radzenie sobie z emocjami i uczuciami – rozpoznawanie emocji i odpowiednie ich wyrażanie.
 • Zawieranie i podtrzymywanie znajomości.
 • Aktywne słuchanie.
 • Zadawanie pytań.
 • Dyskutowanie.
 • Proszenie o pomoc i pomaganie innym.
 • Mówienie i przyjmowanie komplementów.

Co robimy w trakcie sesji TUS?

Trening umiejętności społecznych TUS to miejsce bezpiecznego nawiązywania relacji i uczenia się rozwiązywania konfliktów. Podczas treningu będziesz mieć możliwość rozwinięcia zachowań akceptowalnych społecznie i nauczyć się regulacji emocjonalnej.

Nabyte umiejętności pomogą Ci w rozumieniu relacji społecznych i w rozwiązywaniu codziennych problemów. To możliwość wzbogacenia katalogu swoich zachowań tak, aby móc czerpać więcej satysfakcji z codziennego życia, pełniąc społeczne role dziecka, rodzeństwa, ucznia, rówieśnika itp.

Nadchodzące wydarzenia:

Dlaczego umiejętności społeczne są takie ważne?

Ludzie są istotami społecznymi, rozwijają się dzięki kontaktom z innymi — co do tego stwierdzenia chyba nikt z nas nie ma wątpliwości. Społeczna izolacja spowodowana pandemicznym zagrożeniem zrujnowała wiele międzyludzkich relacji, forma komunikacji, ilość i sposób interakcji społecznych uległy gwałtownemu zubożeniu, co doprowadziło do powszechnego obniżenia nastroju osób, ich większej drażliwości, braku energii do działania, wycofania społecznego i zalewu depresji.

Na szczęście psychologia ma w zanadrzu wiele metod, które skutecznie wspierają rozwój kompetencji społecznych, nawet tych sukcesywnie wytracanych w czasie lockdown’u.

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

Jedną z takich technik jest Trening Umiejętności Społecznych, czyli forma wspierania kompetencji społecznych, która pomaga ludziom wzbogacić katalog swoich zachowań tak, aby mogli czerpać więcej satysfakcji z codziennego życia, pełniąc swoje społeczne role małżonka, rodzica, pracownika itp.
TUS wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej wzbogaconej o ćwiczenia związane z modelowaniem prawidłowego zachowania oraz odgrywanie scenek. Kolejne sesje są bezpieczną przestrzenią do przetestowania i omówienia różnych sposobów reagowania, co wspiera ich generalizowanie i wykorzystywanie poza salą terapeutyczną.
TUS jest sprawdzoną i rekomendowaną techniką budowania umiejętności społecznych zarówno u dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Czym są umiejętności społeczne?

To zachowania, werbalne i niewerbalne, których używamy, aby skutecznie komunikować się z innymi ludźmi. Umiejętności społeczne zależą od kultury, przekonań i postaw, zmieniają się i rozwijają przez całe nasze życie.
Kilka przykładów umiejętności społecznych:

 • kontakt wzrokowy z innymi podczas rozmowy;
 • uśmiech na powitanie;
 • używanie adekwatnego do rozmowy tonu i poziomu głosu;
 • swobodne wyrażanie opinii;
 • stawianie granic;
 • dostrzeganie, jak czują się inni i okazywanie empatii;
 • odpowiednie do sytuacji reakcje emocjonalne (np. śmiech, gdy ktoś mówi coś zabawnego lub płacz, gdy dzieje się coś smutnego)…


Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich umiejętności społecznych, jest tylko przykładem kilku podstawowych kompetencji. Dla niektórych osób nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów towarzyskich nie jest takie łatwe. TUS znalazł zastosowanie szczególnie w budowaniu prawidłowych kompetencji społecznych u osób z trudnościami, takimi jak: wycofanie społeczne, niska samoocena, trudności w nawiązywaniu relacji.

Zastosowanie Treningu Umiejętności Społecznych dla dorosłych

Być może czytasz ten wpis, bo szukasz miejsca, w którym będzie można nauczyć się jak:

 • nawiązywać i utrzymywać relacje;
 • radzić sobie z trudnymi dla Ciebie emocjami, np. złością, adekwatnie je okazywać;
 • rozwiązywać konflikty bez zerwania przy okazji kontaktu z osobą skonfliktowaną;
 • odważnie wypowiedzieć odmienną opinię na dany temat podczas spotkania ze znajomymi albo, co gorsza, spotkania z zarządem w pracy;
 • zakomunikować, że nie chcesz kontynuować nowo nawiązanej relacji…

Trening Umiejętności Społecznych wykorzystuje proces uczenia się, modelowania, odgrywania ról oraz generalizacji. Pomaga ludziom w każdym wieku w wypracowaniu strategii radzenia sobie z codziennymi sytuacjami oraz nazywania, rozumienia i regulowania emocji.

Jeżeli uważasz, że doświadczasz wymienionych powyżej lub podobnych trudności, że już najwyższy czas, aby zacząć prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie prywatne (związki, dobre relacje rodzinne, trwałe przyjaźnie), jak również bardziej zadowalające życie zawodowe (umiejętność rozwiązywania konfliktów, tolerancja odmienności, elastyczność, asertywność), to skontaktuj się z nami!

Umów się na konsultację, dołącz do grupy Treningu Umiejętności Społecznych i rozpocznij program poprawy komfortu Twojego życia!

Leon Sztandke