fbpx

Leon Sztandke

Psycholog, seksuolog, terapeuta par, terapeuta uzależnień, mediator rodzinny.

Jestem założycielem Centrum terapii Rodzina Od Nowa.
Ukończyłem studia w zakresie psychologii społecznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Swój warsztat poszerzyłem odbywając szkolenia związane z prowadzeniem terapii w Studium Terapii Par i Małżeństw oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Dodatkowe kwalifikacje zdobyłem w trakcie Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieskiej Linii, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia, szkolenia Socjoterapia dzieci z rodzin alkoholowych oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego uczestnicząc w modułach: Leczenie Zaburzeń seksualnych, Zaburzenia seksualne u mężczyzn, Zaburzenia seksualne u kobiet, Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia związane z rozwojem i orientacją seksualną, Seksuologia sądowa oraz Nowe zjawiska w seksuologii.
Szkoliłem się także w zakresie mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji.

Zmiana jest nieodłączną towarzyszką życia. Brzmi to dość banalnie, dopóki nie uświadomimy sobie, że w odniesieniu do wielu zjawisk żywimy wewnętrznie sprzeczne pragnienia, aby żyły, a jednocześnie nie ulegały żadnym zmianom. Jednym z takich zjawisk jest niewątpliwie miłość…

Bogdan Wojciszke

Prowadzę terapię par i małżeństw. Pracuję z osobami zmagającymi się z uzależnieniem – uzależnionymi oraz współuzależnionymi. Zajmuję się psychoterapią osób z syndromem DDA i DDD. Pomagam osobom doświadczającym zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości. Wspomagam rozwój osobisty.

Leon Sztandke