fbpx

Oksana Leskiv

Specjalista terapii uzależnień, pedagog resocjalizacyjny. 

Jestem specjalistą terapii uzależnień i współuzależnienia, ukończyłam Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia, wcześniej studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.

Na co dzień pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie. Prowadzę tam terapię indywidualną osób uzależnionych od alkoholu oraz środków psychoaktywnych, terapię członków ich rodzin (DDA, współuzależnionych). Prowadzę również terapię grupową dla osób żyjących w związkach z osobami uzależnionymi oraz grupy terapeutyczne DDA/DDD.

Staż kliniczny odbywałam na Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień w Ośrodku Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Lublinie.
Swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam w Monarze, pracując z młodzieżą z problemem uzależnienia. Ponad 5 lat pracowałam również w programie redukcji szkód z osobami uzależnionymi, wykluczonymi społecznie, jako streetworker.

W “Rodzinie od Nowa” prowadzę terapie indywidualne osób uzależnionych oraz grupy terapeutyczne DDA/DDD.

W swojej pracy z drugim człowiekiem głównie skupiam się na budowaniu relacji i jej zasobach. Dla mnie fundamentem terapii jest bezpieczna relacja terapeutyczna. Staram się zbudować relacje z moimi klientami, opartą na bezwarunkowej akceptacji, autentyczności, empatii. Bliskie jest mi indywidualne podejście do każdej osoby, zgłaszającej się po pomoc.
Pracując, identyfikuję rodzaj i stopień uzależnienia u klienta, tworzę spersonalizowane plany leczenia dostosowane do potrzeb każdego pacjenta.

Celem prowadzonych przeze mnie sesji terapeutycznych jest pomóc pacjentom zrozumieć swoje uzależnienie, rozwinąć zdrowe mechanizmy radzenia sobie i zmniejszyć szkody związane z uzależnieniem. Pomaganie im w radzeniu sobie z emocjonalnymi i psychologicznymi problemami, będącymi konsekwencją uzależnienia.

Na bieżąco monitoruję postępy leczenia moich pacjentów i wprowadzam ewentualne zmiany w planie terapii, aby zapewnić skuteczność leczenia.

Wspieram też rodziny pacjentów w zrozumieniu uzależnienia i w procesie wspólnego wychodzenia z nałogu.

Współpracuję z lekarzami, psychologami i innymi specjalistami, aby zapewnić kompleksową opiekę.

Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach, superwizjach.