fbpx

Oksana Leskiv

Specjalista terapii uzależnień, pedagog resocjalizacyjny. 

Skończyłam studia magisterskie w kierunku pedagogika resocjalizacyjna opiekuńczo-wychowawcza oraz Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w takich ośrodkach, jak Fundacja “Pomoc Rodzinie”, Fundacja „Stań na nogi”, Poradnia interwencyjno-konsultacyjna Monar, Fundacja „Ocalenie”, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
Od pięciu lat pracuję z osobami uzależnionymi, bezdomnymi, wykluczonymi społecznie. Prowadzę grupy terapeutyczne DDA/DDD.
Biegle posługuję się językami polskim, ukraińskim i rosyjskim.

W swojej pracy z drugim człowiekiem głównie skupiam się na budowanej relacji i zasobach tej osoby.

Leon Sztandke