Agata Jóźwiak

Certyfikowana trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta środowiskowy.

Ukończyłam studia podyplomowe na UKSW Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. Potwierdzam certyfikatem i doświadczeniem specjalistyczną wiedzę z zakresu rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży.

Studia podyplomowe przygotowały mnie do pracy indywidualnej z pacjentem dzieckiem i pacjentem nastolatkiem. Do współpracy angażuję całe rodziny, psychologów i pedagogów w
placówkach edukacyjnych, ponieważ ważną rolę w polepszeniu zdrowia psychicznego odgrywa wzmocnienie zasobów środowiskowych.

Na co dzień uczestniczę w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach wielospecjalistycznego zespołu w Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT na Wilanowie. Wspieram i
towarzyszę dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w codziennym funkcjonowaniu kiedy pojawiają się:
– trudności w relacjach rówieśniczych
– zachowania agresywne lub autoagresywne
– nadpobudliwość
– trudności z koncentracją
– obniżony nastrój
– psychoedukacja dla rodziców i opiekunów.

Studia z zakresu prowadzenia terapii środowiskowej z powodzeniem wykorzystuję także podczas prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.

Jesteśmy stworzeni do relacji, potrzebujemy być w kontakcie z innymi. To wrodzona, biologiczna potrzeba. Prowadzone przeze mnie sesje dają uczestnikom możliwość rozwijania swojego społecznego „ja” w bezpiecznych warunkach, w kontakcie ze sobą, w kontakcie z innymi.

Leon Sztandke