terapeuta uzaleznien

Oksana Leskiv

Terapeutka uzależnień (w procesie certyfikacji), pedagog resocjalizacyjny, asystent rodziny, asystent cudzoziemców.

Résumé

Terapeutka uzależnień (w procesie certyfikacji), pedagog resocjalizacyjny, asystent rodziny, asystent cudzoziemców. 

Skończyłam studia magisterskie w kierunku pedagogika resocjalizacyjna opiekuńczo-wychowawcza. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w takich ośrodkach, jak Fundacja “Pomoc Rodzinie”, Fundacja „Stań na nogi”, Poradnia interwencyjno-konsultacyjna Monar, Fundacja „Ocalenie”, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Od pięciu lat pracuję z osobami uzależnionymi, bezdomnymi, wykluczonymi społecznie. Jako asystent cudzoziemców prowadzę sprawy osób przybyłych głównie z dawnego bloku wschodniego obejmujące pomoc psychologiczną, pomoc w zakresie legalizacji pobytu, uzyskania zasiłków rodzinnych, 500 plus, dostępu do służby zdrowia, współpracy z  systemem edukacji oraz innymi urzędami i instytucjami. Biegle posługuję się językami polskim, ukraińskim i rosyjskim.

W swojej pracy z drugim człowiekiem głównie pracuję na relacji oraz zasobach.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach