Trening Umiejętności Społecznych – grupa osób dorosłych, środa, godz. 19:15

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Trening Umiejętności Społecznych – grupa osób dorosłych, środa, godz. 19:15

tus osób dorosłych

Trening Umiejętności Społecznych realizowany jest w trakcie 12 sesji grupowych (grupa do 12 osób).

Każda sesja trwa 105 minut, odbywa się 1 raz w tygodniu, we środy, w godz. 19:15-21:00.

Koszt jednego spotkania to 150 zł.

Zarezerwuj termin konsultacji

Przed przystąpieniem do grupy TUS zapraszamy na obowiązkową konsultację.
Wspólnie określimy twoje potrzeby, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości.
Koszt konsultacji – 200 zł.

Być może czytasz ten wpis, bo szukasz miejsca, w którym będzie można nauczyć się jak:

✔️ mówić NIE – odmawiać oraz akceptować czyjeś NIE,
✔️ inicjować rozmowy, włączać się i podtrzymywać rozmowy,
✔️ wyrażać krytykę i reagować na krytykę,
✔️ radzić sobie z emocjami i uczuciami – rozpoznawać emocje i odpowiednio je wyrażać,
✔️ zawierać i podtrzymywać znajomości,
✔️ aktywnie słuchać,
✔️ zadawać pytania,
✔️ dyskutować,
✔️ prosić o pomoc i pomagać innym,
✔️ mówić i przyjmować komplementy…

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych TUS (ang. Social Skills Training SST) to zindywidualizowany program uczenia się nowych umiejętności interpersonalnych. Jest to metoda o udowodnionej naukowo skuteczności, stosowana między innymi w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Trening umiejętności społecznych TUS obejmuje 10 podstawowych umiejętności społecznych:

* Mówienie NIE – odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE.

* Inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie rozmowy.

* Wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę.

* Radzenie sobie z emocjami i uczuciami – rozpoznawanie emocji i odpowiednie ich wyrażanie.

* Zawieranie i podtrzymywanie znajomości.

* Aktywne słuchanie.

* Zadawanie pytań.

* Dyskutowanie.

* Proszenie o pomoc i pomaganie innym.

* Mówienie i przyjmowanie komplementów.

Co robimy w trakcie sesji TUS:

Trening umiejętności społecznych TUS to miejsce bezpiecznego nawiązywania relacji i uczenia się rozwiązywania konfliktów. Podczas treningu będziesz mieć możliwość rozwinięcia zachowań akceptowalnych społecznie i nauczyć się regulacji emocjonalnej.
Nabyte umiejętności pomogą Ci w rozumieniu relacji społecznych i w rozwiązywaniu codziennych problemów. To możliwość wzbogacenia katalogu swoich zachowań tak, aby móc czerpać więcej satysfakcji z codziennego życia, pełniąc społeczne role małżonka, rodzica, pracownika itp.

Jeżeli doświadczasz trudności w wymienionych powyżej lub w podobnych sytuacjach, uważasz, że już najwyższy czas, aby zacząć prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie prywatne (związki, dobre relacje rodzinne, trwałe przyjaźnie), jak również bardziej zadowalające życie zawodowe (umiejętność rozwiązywania konfliktów, tolerancja odmienności, elastyczność, asertywność), to skontaktuj się z nami i przejdź Trening Umiejętności Społecznych TUS osób dorosłych!

Grupę TUS osób dorosłych będzie prowadzić:

Leon Sztandke

Agata Jóźwiak

Certyfikowana trener umiejętności psychospołecznych.
Więcej informacji znajdziesz, klikając w ten link.

Zarezerwuj termin konsultacji

Przed przystąpieniem do grupy TUS zapraszamy na obowiązkową konsultację.
Wspólnie określimy twoje potrzeby, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości.
Koszt konsultacji – 200 zł.