fbpx

Wyspy Wartości – zajęcia dla dzieci

PODSTAWĄ POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI JEST UMIEJĘTNOŚĆ
RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI.
Pomagam dzieciom zrozumieć świat emocji – uczę je, jak radzić sobie z pojawiającą się złością, smutkiem czy radością.

Małgorzata Zacharias, autorka i realizatorka programu zajęć “Wyspy wartości”

Cele zajęć:

Podczas zajęć dzieci: 

  • budują poczucie własnej wartości –  budują realne poczucie własnej wartości oraz konstruktywną samoocenę;
  • rozwijają umiejętności społeczne – uczą się współżycia z innymi, budowania otwartych relacji z ludźmi;
  • wzmacniają wiarę w siebie – uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z nauką, rówieśnikami, dorosłymi;
  • uczą się asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych – wyznaczania i bronienia swoich granic;
  • uczą się komunikacji opartej na empatii – doceniają siebie i innych, nazywają swoje emocje.

W ramach zajęć rodzice uczestniczących w nich dzieci otrzymują:

– podsumowanie – szczegółowe informacje o realizowanych ćwiczeniach oraz ich celu;
– materiały – zawierające porady i sugestie, jak wzmacniać nowe umiejętności w domu;
– bieżący kontakt z trenerem;
– godzinę konsultacji – do wykorzystania z trenerem podczas cyklu zajęć.

Czas trwania zajęć: 1 spotkanie 1,5-godziny; zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia dedykowane są dzieciom w wieku 6-11 lat.

warsztat dla dzieci wyspy wartości