Dorota Ochocińska

Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji w nurcie psychologii zorientowanej na proces, mentorka, hipnoterapeutka, prawniczka.

Swoją drogę zawodową rozpoczęłam od wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.
W późniejszych latach ukończyłam szkołę hipnoterapii, szereg kursów, szkoleń z zakresu relacji międzyludzkich, mentoringu, jak również dieto, naturo oraz psychoterapii. Obecnie jestem w trakcie zgłębiania warsztatu w zakresie psychologii procesu oraz uczestniczę w Holistycznej Szkoły Trenerów.

Wykorzystując nabyte dotąd umiejętności / kompetencje pomagam ludziom biznesu rozwijać, planować, transformować życie zawodowe oraz prywatne, zgodnie ze ścieżką serca i wewnętrznym potencjałem.

Głownie pracuję z kobietami i parami. Z tego zakresu prowadzę procesy indywidualne, warsztaty, cykliczne kręgi rozwojowe, podczas których uczestnicy i uczestniczki wspólnie wzrastają, pozbywając się starych wzorców, poszerzają lub zmieniają swoją drogę zawodową, budują na nowo życie prywatne.

Łącząc kilka aspektów mojej pracy zawodowej, wspieram również osoby w trakcie, przed lub po rozwodzie, rozstaniu, stracie z uwzględnieniem i analizą wszelkich procedur prawnych towarzyszących wspomnianym zmianom.

Od dnia wybuchu wojny na Ukrainie aktywnie wspieram uchodźców, którym udzielam pomocy na wielu płaszczyznach, w budowaniu nowej przestrzeni życiowej, zawodowej, odnajdywaniu w obecnych realiach, z bagażem przeżytych traum.

Od lat interesuje mnie człowiek w ujęciu holistycznym, stąd też w procesie terapeutycznym skupienie na psychosomatyce, daje mi możliwość głębszego wglądu tam, gdzie oko ludzkie nie sięga. W pracy indywidualnej czy też warsztatowej wspólną podróż rozpoczynamy od tego co wymaga rozpuszczenia, oczyszczenia, zjednoczenia, zintegrowania, puszczenia tego co trzyma i blokuje. Stwarzam przestrzenie na nagość emocji, w prawdzie, szczerości i transparentności, wspólnie podążając za Twoim wewnętrznym procesem.
Podobnie wspieram / pomagam w budowaniu bliskiej i spełnionej relacji z partnerem, opartej na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu, z jednoczesnym zadbaniem o siebie oraz poszanowaniu wzajemnej odmienności.

Jako mentorka, terapeutka, czy też prawniczka z ogromnym szacunkiem i uważnością obserwuję, słucham tego co z sobą do mnie przynosisz. Staram się łączyć te fragmenty Twojej historii, z którymi przychodzisz i towarzyszę Ci z miejsca oraz w gotowości w jakiej zapraszasz mnie do swojego świata, by docierać wspólnie do miejsca w jakim chcesz, pozwalasz mi zgłębiać z Tobą zmianę. Odkrywamy to co buduje, rozwija, zbliża do siebie samych, swojego potencjału oraz wspólnie szukamy Twojego „nowego” kierunku. Zaczynając od uzdrawiania kawałków, które tego potrzebują.

Jestem autorką warsztatu dla kobiet „SPA Twojego DNA”, który cyklicznie będzie się odbywał w kilku miejscach Polski.

Dorota Ochocińska