fbpx

Kobieca grupa wsparcia

Niech się wszyst­ko od­no­wi, od­mie­ni….
O je­sie­ni, je­sie­ni, je­sie­ni …..
Niech się nocą do głę­bi prze­źro­cza
nowe gwiaz­dy uro­dzą czy sto­czą,
niech się speł­ni, co się nie od­sta­nie,
choć­by krzyw­da, choć­by ból bez mia­ry,
nie­sły­cha­ne dla ser­ca ofia­ry,
gniew czy mi­łość, ży­cie czy sko­na­nie,
niech się tyl­ko coś pręd­ko od­mie­ni.
O je­sie­ni!… je­sie­ni!… je­sie­ni!

Fragment wiersza “O jesieni, o jesieni“ Kazimiery Iłłakowiczówny

Gdy Twoja codzienność przepełniona jest płaczem, bezradnością i niemocą spowodowaną relacjami z Twoim partnerem, dziećmi, rodzicami, kochankiem, szefem, innymi kobietami. Relacją z samą sobą.

Gdy masz dosyć obraźliwych słów, bezduszności, chłodu, odtrącenia, kłamstw, zdrad, niesprawiedliwości…

Nie czekaj do jesieni – już dziś dołącz do grupy wsparcia kobiet i wydostań się z pułapki zniewalających Cię nieszczęść!

Spotkania naszej kobiecej grupy wsparcia to czas i przestrzeń na autorefleksje, detoksykację i odbudowę Twojego systemu autoimmunologicznego. Odzyskania ostrości widzenia i nowej, służącej Ci interpretacji tego, co dzieje się w Twoim życiu. Wyzwolenia się spod wpływu toksycznych relacji. Odbudowania samoświadomości i wewnętrznej pewności siebie, samoakceptacji, zadowolenia i wiary w siebie.

W trakcie sesji doświadczysz:

– ciepłego przyjęcia, akceptacji innych uczestników terapii, wypracowania przywiązania opartego na poczuciu bezpieczeństwa;
– radzenia sobie z doświadczeniami w przeszłości;
– akceptacji rzeczywistości;
– określania, oceny i akceptacji emocji;
– rozpoznania i zmiany zniekształconych myśli oraz przekonań;
– ujawnienia i zmiany szkodzących ci schematów codziennego funkcjonowania;
– poprawy skuteczności związanej z osiąganiem celów, budowania i podtrzymywania relacji;
– opanowania umiejętności rozwiązywania na bieżąco problemów, przetrwania kryzysów…

Wydostań się z pułapki wieloletnich zaniedbań! Zgłoś się do nas i daj sobie pomóc!

Jeśli chcesz poznać źródło twoich trudności oraz pragniesz trwałej zmiany w twoim życiu ,nie zwlekaj i już teraz zgłoś się do nas!

Leon Sztandke