TUS z elementami SELF-REG – grupa młodzieży 12-14 lat, start 19 lutego

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

TUS z elementami SELF-REG – grupa młodzieży 12-14 lat, start 19 lutego

Trening Umiejętności Społecznych z elementami self-reg dla młodzieży w wieku 12-14 lat realizowany jest w trakcie 3 miesięcy (grupa do 8 osób).

Każda sesja trwa 1 godzinę i 45 minut, odbywa się 1 raz w tygodniu, w poniedziałki, w godz. 16:00-17:45.

Koszt jednego spotkania to 150 zł.

Zarezerwuj termin konsultacji

Przed przystąpieniem do grupy TUS zapraszamy na obowiązkową konsultację młodzież wraz z rodzicem.
Wspólnie określimy potrzeby, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości.
Konsultacje odbywają się on-line (platforma ZOOM) lub stacjonarnie, w siedzibie Centrum terapii Rodzina od Nowa. Koszt konsultacji – 200 zł.

Zajęcia adresowane są do młodszych nastolatków, które rozpoznają w sobie pierwsze zmiany związane z wchodzeniem w okres dojrzewania. Zapraszamy Młodych, którzy mierzą się z:

✔️ trudnościami w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji;
✔️ ze społecznym lękiem i fobią szkolną;
✔️ zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
✔️ napadami złości;
✔️ zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (znanym jako adhd);
✔️ nieśmiałością i poczuciem niedopasowania do grupy.

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych TUS (ang. Social Skills Training SST) to zindywidualizowany program uczenia się nowych umiejętności interpersonalnych. Jest to metoda o udowodnionej naukowo skuteczności, stosowana między innymi w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Trening umiejętności społecznych TUS obejmuje 10 podstawowych umiejętności społecznych:

* Mówienie NIE – odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE.

* Inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie rozmowy.

* Wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę.

* Radzenie sobie z emocjami i uczuciami – rozpoznawanie emocji i odpowiednie ich wyrażanie.

* Zawieranie i podtrzymywanie znajomości.

* Aktywne słuchanie.

* Zadawanie pytań.

* Dyskutowanie.

* Proszenie o pomoc i pomaganie innym.

* Mówienie i przyjmowanie komplementów.

Co robimy w trakcie sesji TUS z self-reg:

Sesje obejmują m.in. ćwiczenia z samoregulacji emocjonalnej. W ramach zajęć Młodzież będzie ćwiczyć:

  • odczytywanie sygnałów z ciała;
  • nazywanie, rozpoznawanie emocji i komunikatów niewerbalnych;
  • samoregulację napięcia w sytuacjach społecznej presji – poprzez kontakt z własnym ciałem.

Treningi będą wykorzystywać m.in.:

  • ćwiczenia oddechowe,
  • trening uważności,
  • trening autogenny Schulza,
  • podstawowe bazowe wykorzystywane w metodzie Somatic Experiencing

Konflikty w rodzinie, problemy w relacjach koleżeńskich, cały wachlarz często skrajnych i intensywnych emocji, wpisane są w codzienność każdego nastolatka. Wiele z doświadczanych trudności wynika z oczywistych kwestii, takich jak różnice indywidualne członków rodziny, grupy rówieśniczej, ich różnych potrzeb czy zainteresowań. Inne mają związek z kryzysami związanymi z przechodzonym etapem rozwojowym nastolatków. Wielu nastolatków wykazuje deficyty w kompetencjach społeczno-emocjonalnych będące następstwem funkcjonowania w rzeczywistości epidemiologicznych ograniczeń czy sytuacji społeczno-politycznej związanej z wojną na Ukrainie.

Prowadzone przez naszych trenerów zajęcia dedykowane są młodzieży w wieku 12-14 lat, wykazującej trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie: z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i emocji, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (znanym jako adhd). Osobom nieśmiałym, z zaburzeniami lękowymi, fobiami szkolnymi.
Zapraszamy!

Grupę TUS młodzieży z elementami self-reg będzie prowadzić:

katarzyna wozniak

Katarzyna Woźniak

Certyfikowana trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeutka Gestalt na ostatnim roku szkolenia.
Więcej informacji znajdziesz, klikając w ten link.

Zarezerwuj termin konsultacji

Przed przystąpieniem do grupy TUS zapraszamy na obowiązkową konsultację młodzież wraz z rodzicem.
Wspólnie określimy potrzeby, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości.
Konsultacje odbywają się on-line (platforma ZOOM) lub stacjonarnie, w siedzibie Centrum terapii Rodzina od Nowa. Koszt konsultacji – 200 zł.

Nadchodzące wydarzenia