Pozbądź się cienia przeszłości
dołącz do grupy terapeutycznej dla DDA, DDD!

  • Jesteś zmęczony/na myśleniem o przeszłości, wspomnienia o domu rodzinnym wciągają Cię w dół?
  • Zmagasz się z niskim poczuciem własnej wartości, niepewnością?
  • Samotność jest dla Ciebie przytłaczającą otchłanią smutku?
  • Kolejny związek Ci się sypie?
  • W obawie przed zranieniem unikasz bliskich relacji?
  • Sytuacje konfliktowe są dla Ciebie źródłem cierpienia trudnego do wytrzymania?
  • Nadmiarowo poświęcasz się dla innych zapominając o sobie?
  • Masz trudność w odmawianiu bądź po prostu mówieniu „nie”?

Zapraszamy Cię do udziału w grupie terapeutycznej dla DDA/DDD!

Udział w grupie terapeutycznej dla osób DDA/DDD pozwoli Ci wyjść z błędnego koła, w którym lęk łączy się ze wstydem, napięciem i złością, gdzie poczucie winy obezwładnia działanie.

W przyjaznej, spokojnej atmosferze, bezpiecznym i pełnym zrozumienia oraz akceptacji środowisku, pomożemy Ci zająć się wszystkim tym, co utrudnia Ci funkcjonowanie życiu.

Czy wiesz, jak wygląda mechanizm adaptacyjny DDA i DDD?

Dzieci rodzą się z kluczową dla przetrwania umiejętnością adaptacji.  W efekcie działania tego mechanizmu dziecko przystosowuje się do określonego układu warunków środowiska. W związku z niekorzystnymi warunkami panującymi w domu dysfunkcyjnym (np. w którym występuje alkohol, przemoc), dzieci nabywają zdolności do odcinania się od bolesnych doświadczeń. Poprzez wykształcenie mechanizmów adaptacyjnych do krzywdzącego środowiska potrafią odłączyć się od odczuwania bólu i lęku, towarzyszącym niezaspokojeniu ich podstawowych potrzeb.

Dlatego, by przetrwać w zagrażających okolicznościach, dzieci rozwijają w sobie schematy adaptacyjne i przystosowują się do niekomfortowej, zagrażającej im sytuacji. W wyniku działania mechanizmu adaptacji do krzywdzącej sytuacji rozwój dziecka może zostać zaburzony lub przerwany.

Niestety schematy służące przetrwaniu w dzieciństwie ograniczają w życiu dorosłym. Strategie adaptacyjne z dzieciństwa stają się sztywnymi przekonaniami na temat tego, kim się jest i jaki jest świat przez co blokują zdolność adekwatnego i kreatywnego reagowania na wyzwania stawiane w dorosłym życiu.

Ograniczenia narzucone przez dzieciństwo stają się więzieniem osoby dorosłej. Odzwierciedlają się w ciele, zachowaniu, osobowości, relacjach, życiu zawodowym oraz skłonnościach do chorób.

Grupy terapeutyczne DDA, DDD prowadzą:

Leon Sztandke

Leon SztandkePsycholog, seksuolog, terapeuta par, terapeuta uzależnień, mediator rodzinny.
Prowadzi terapię par i małżeństw. Pracuje z osobami zmagającymi się z uzależnieniem – uzależnionymi oraz współuzależnionymi. Zajmuje się terapią osób z syndromem DDA i DDD. Pomaga osobom doświadczającym zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości. Wspomaga rozwój osobisty klientów.

 

Aleksandra Dzika

Psycholog psychoterapeuta mokotowPsycholożka, terapeutka, trenerka kompetencji społecznych, psychodietetyczka.

Pracuje indywidualnie i grupowo. Zajmuje się trudnościami w relacjach, przemocą domową, wypaleniem zawodowym, kryzysem emocjonalnym i rozwojowym, a także budowaniem motywacji oraz wsparciem psychologicznym.

 

 

Marta Marczewska

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym (w certyfikacji), certyfikowany coach i trener Agile Profile®.
Pracuje indywidualnie i grupowo z osobami w różnych kryzysach osobistych związanych ze stratą pracy lub jej zmianą, w trakcie rozwodu, rozstania i innymi zmianami życiowymi, a także tymi związanymi z rozwojem osobistym i zawodowym.

 

Ewa Gałązka

psycholog psychoterapeutaPsycholog, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji) w nurcie behawioralno-poznawczym.
Pomaga w pokonywaniu kryzysów życiowych związanych ze stratą, żałobą, rozpadem ważnej relacji, rozwodem. W problemach w relacjach jak również w kryzysach emocjonalnych. Pracuje nad przekonaniami oraz z obniżonym poczuciem wartości.
Pracuje indywidualnie i grupowo, prowadzi terapię grupową DDA.

 

Oksana Leskiv

terapeuta uzaleznienTerapeutka uzależnień (w procesie certyfikacji), pedagog resocjalizacyjny, asystent rodziny, asystent cudzoziemców.
Pracuje z osobami uzależnionymi, bezdomnymi, wykluczonymi społecznie. Jako asystent cudzoziemców prowadzi sprawy osób przybyłych głównie z dawnego bloku wschodniego obejmujące pomoc psychologiczną, pomoc w zakresie legalizacji pobytu, uzyskania zasiłków rodzinnych, 500 plus, dostępu do służby zdrowia, współpracy z  systemem edukacji oraz innymi urzędami i instytucjami. Biegle posługuje się językami polskim, ukraińskim i rosyjskim.
Pracuje indywidualnie i grupowo, prowadzi terapię grupową DDA.

Każda sesja trwa 105 minut, odbywa się 1 raz w tygodniu.

Przed przystąpieniem do grupy terapeutycznej zapraszamy na obowiązkową konsultację kwalifikującą podczas której wspólnie określimy Twoje potrzeby. Ponadto odpowiemy na Twoje pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości.

Terapia trwa 10 miesięcy i ma charakter zamknięty, dzięki czemu spotykamy się w stałym gronie uczestników.

Zapisz się na konsultację, wyjaśnij wątpliwości i dołącz do grupy.

[email protected]

+48 536 036 725